Nowe kwalifikacje nowy START

TRZYMIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

bezpłatne, certyfikowane szkolenia w zawodach

 • KELNER / BARMAN
 • SPAWACZ

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców Włocławka

 • w wieku 18-65 lat
 • bezrobotnych i/lub biernych zawodowo
 • kwalifikujących się lub korzystających ze świadczeń opieki społecznej
  lub
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

Oferujemy:

 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe i Psychologiczne
 • Certyfikowane szkolenia w zawodzie
  • barman / kelner
  • spawacz
 • Trzymiesięczny Staż Zawodowy
 • Indywidualne Pośrednictwo Pracy

10 uczestników zostanie poddanych metamorfozie
u profesjonalnego wizażysty

Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe do 8,90 zł brutto za 1 godzinę szkolenia.
 • stypendium stażowe 1334,44 brutto/miesięcznie
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • niezbędne badania lekarskie
 • ubezpieczenie NNW
 • catering

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:

Logo organizatora, firmy CentroPlus

Włocławek, ul. Jesionowa 1

785 857 598

a.supel@centro-plus.pl

www.nowystart.centroplus.pl

Projekt "Nowe kwalifikacje nowy START" realizowany w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas trwania projektu:

02.2020 - 10.2020

Wartość projektu:

157 872,26 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

149 977,26 zł


Loga organizacji i podmiotów wspierających program.